Elbow Prostheses: Partial

Avanta Radial Head (Implant 242)Avanta Radial Head (Implant 242)
Avanta radial head endoprosthesis Courtesy of Steve Schelkun, M ... [more]